Life Coach valmennus

Tilaa mukavia, rentoja ja/tai vähän myös vatsahermoja kutkuttavia ohjelmanumeroita  virkistyspäivään (kesto 1-4 h) Tärkeimpinä teemoina on itsensä ja muiden äärelle pysähtyminen, omien voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen ja itsestä oivaltamista erilaisten harjoitteiden avulla.  Ohjelmanumero voi sisältää myös vähän oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä esim. naurujoogan, shindon lempeiden hoitoharjoitteiden tai rapsutusten, tantristen läsnäolo ja kehotietoisuus harjoitteiden avulla.

-Minä itse innostun näiden suunnittelusta aina niin valtavasti, että kannattaa pyytää tarjous jo senkin takia :):) 

Olen Life Coach, jonka kanssa voit turvallisesti ja myötätuntoisesti kohdata itsesi erilaisten harjoitusten avulla.

 • Teen valmennuksia yksilöille, pareille ja ryhmille Rovaniemeltä käsin
 • Teen valmennuksia kasvotusten, puhelimitse tai zoomilla
 • Löydät sivun lopusta eri teemoja, joita valmennuksissa voidaan käsitellä.
 • Tulet aina valmennukseen juuri itsenäsi ja se riittää vallan mainiosti teemaksi <3

Valmennus on ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla voit luoda onnistumisia

Valmennuksessa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla opit tuntemaan itsesi paremmin sekä tietämään, mitä haluat elämältä juuri tässä hetkessä. Autan sinua kirkastamaan ja luomaan toimintasuunnitelman, jolla voit saavuttaa muutokset onnistuneesti.

Tämä menetelmä toimii, koska sinä itse tiedät parhaiten mikä sinulle on hyväksi. Sinä olet oman elämäsi asiantuntija. Minä keskityn valmennuksessa löytämään oikeat kysymykset ja harjoitukset.

Sitoutuessasi ja tehdessäsi töitä oman hyvinvointisi eteen, saat siitä hienon palkinnon. Nimittäin valmennuksen myötä itsetuntemuksesi kehittyy, itseluottamuksesi kasvaa ja oman näköinen elämäsi alkaa vahvistumaan.

Tavoitteena meillä kaikilla on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, itsestään vastuun kantava ihminen, joka nauttii elämästään. Eikö totta? Tämä vaatii ponnisteluja, mutta tiedän että se on sen arvoista.

Valmennusharjoitus tavoitteen saavuttamiseen

Palauta mieleesi jokin tavoite, minkä haluaisit toteutuvan elämässäsi.

Näe nyt edessäsi kaksi tuolia.

 • Näe vasemman puoleisessa tuolissa itsesi nykyhetkessä. Tarkastele omaa kehon kuvaan ja kuulostele, mitä sinä tunnet juuri nyt?
 • Näe sitten oikeanpuoleisessa tuolissa itsesi kun olet saavuttanut tämän tavoitteen. Tarkastele nyt itsesäsi tässä tilassa. Huomioi mitä sinussa on muuttunut ja mitä sinä tunnet.
 • Kuulostele tai näe, mitä teit, jotta saavutit tämän tavoitteen?  Mikä oli pienin mahdollinen teko, joka auttoi sinua lähtemään tälle muutoksen polulle?
 • Kirjaa lopuksi ylös tavoitteesi ja se tunne, minkä haluat kokea kun tavoite on saavutettu. Kirjaa ylös myös ensimäinen askeleesi ja tee jokin pieni asia tämän tavoitteen eteen juuri nyt.

Kiitä itseäsi siitä, että otit tämän hetken itsellesi!

 

Oma Polku - Life Coach -vahvuuksien kautta oman näköiseen elämään

Tantran myötä kiinnostukseni oppia lisää ratkaisukeskeisestä valmennuksesta heräsi. Tunnistin kuinka halusin oppia pois asioiden turhasta pohtimisesta ja murehtimisesta. Sen sijaan tarvitsin itselleni lisää oppia siitä, kuinka voisin luoda positiivisempaa ja ratkaisukeskeisempää elämää. Opin, että aina voi vaikuttaa omaan asenteeseen ja ajattelutapaan ja se oli iso oivallus se. Vuoden aikana opin myös sen, että miten löydän omat vahvuudet ja voimavarat itsestäni, jotta pääsen helpommin luomaan oman näköistä elämää. Vaikka oppi painottui mielen maailman muuttamiseen, tunsin kuinka kehoni oli mukana kaikessa tässä ja siitä olin tosi kiitollinen. (Kopio Oma tarina -sivulta)

Hyvinvoinnin osa-alueiden tunnistaminen – antaa avaimet tasapainoon

Olen oppinut, että läsnäolo ja itsensä kuuntelu auttaa löytämään voimavarat onnelliseen arkeen. Kun oman elämän perusasiat ovat kunnossa, löytyy myös halua ja voimia auttaa muita. Oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin etsiminen ja sen vahvistaminen on ollut lähellä sydäntäni pitkään. Elämämme on aaltoilua muutosten meressä ja enimmäkseen ne ovat muutoksia, joihin emme voi vaikuttaa. On kuitenkin paljon asioita, mihin voimme vaikuttaa.  Nimittäin voimme aina vaikuttaa omaan asenteeseen ja jopa muuttaa sitä niin, että ulkoiset muutokset eivät enää meitä niin paljoa häiritse.

Pääsin helpommin käsiksi omaan tasapainon löytämiseen, kun pilkoin asiat pienempiin palasiin. Valmennuksessa käytimme osittain seuraavaa jaottelua. Hyvinvoinnin voi jakaa älylliseen, henkiseen, sosiaaliseen, emotionaaliseen, fyysiseen, seksuaaliseen ja taloudelliseen osa-alueeseen. Kun tunnistin  oman hyvinvoinnin osa-alueiden tämän hetkisen tilanteen, olin jo todella pitkällä oman hyvinvointini  äärellä. ( Ote Oma Polku -sivulta)

Kiinnostuitko asiasta?

Tule rohkeasti kokeilemaan, olisiko ratkaisukeskeinen valmennus seuraava askel hyvinvointisi tiellä?

Valmennuksen teoreettinen viitekehys

KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTIEDE - mielen, tunteiden ja toiminnan vaikutus haluttuihin muutoksiin. 

RATKAISUKESKEISYYS - tavoiteltavia muutoksia käsitellään ratkaisukeskeisesti ongelmalähtöisyyden sijaan

POSITIIVINEN PSYKOLGIA - myönteisen ajattelun ja henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen valmennuksessa

Valmennuksessa käytettävät työkalut

 • Valmennusprosessin varmistaminen
 • Mielen johtaminen
 • Tunne-elämän ohjaaminen
 • Arvostava kuuntelu
 • Valmennuksen kysymystekniikka
 • Kannustamisen muodot
 • NLP eli Neuro linguistic programming
 • Mielikuvaharjoitukset
 • Rentoutusharjoitukset
 • Kirjoittaminen
 • Kuvalliset menetelmät
 • Piirtäminen
 • Maalaaminen
 • Värit
 • Unelmataulut
 • Keholliset harjoitukset
 • Toiminnalliset harjoitukset
 • Luovat harjoitukset
 • Intuition kehittäminen ja hyödyntäminen

Valmennuksen teemat voivat olla:

ITSETUNTEMUS – kuka minä olen, mitä minä haluan ja omien vahvuuksien tunnistaminen

ARVOT – itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja merkityksellisten valintojen tekeminen

ELÄMÄ – oman elämän johtajuus ja oman näköisen elämän luominen

KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI – älyllinen, henkinen, fyysinen, emotionaalinen, sosiaalinen, seksuaalinen ja taloudellinen  hyvinvointi

IHMISSUHTEET – oma suhde muihin ihmisiin, merkitykselliset ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot

PARISUHDE – omien toiveiden tunnistaminen, uuden suhteen luominen ja parisuhteen kehittäminen

PERHE – oma perhemalli, omannäköinen arki ja perheen tiimitaidot

VUOROVAIKUTUSTAIDOT – itsensä ilmaiseminen, dialogin rakentaminen ja myönteisen ilmapiirin luominen

TUNNE-ELÄMÄ – tunteiden tunnistaminen, ikävien tunteiden käsitteleminen ja myönteisten tunteiden luominen

ANTEEKSIANTAMINEN – anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen ja näihin liittyvät erilaiset menetelmät

IRTIPÄÄSTÄMINEN – irti päästettävien asioiden tunnistaminen ja luopumisprosessin rakentaminen

AJANHALLINTA – itsensä johtamisen taidot, rajojen kunnioittaminen ja oman elämän johtaminen

KOTI – oman näköisen, onnellisen ja viihtyisän kodin luominen

TYÖ – omien intohimojen tunnistaminen, oman näköisen työn luominen ja merkityksellinen tekeminen

TALOUS – rahataidot, talouden tasapaino ja vaurauden kasvattaminen

LUOVUUS – luovuuden avaaminen mielen tasolla ja luovan prosessin rakentaminen erilaisilla menetelmillä

ESIINTYMINEN – esityksen rakentaminen, esiintyjänä kehittyminen ja yleisön valloittaminen

MUUTOKSEN JOHTAMINEN – muutostarpeiden tunnistaminen, konkreettisten tavoitteiden rakentaminen ja itsensä johtaminen

MOTIVAATIO – Motivaatiotekijöiden tunnistaminen, motivaation vahvistaminen ja ylläpitäminen

UNELMAT – unelmoimisen taito, tavoitteiden kirkastaminen ja toteuttaminen arjessa

ELÄMÄNTEHTÄVÄ – oman intohimon tunnistaminen ja mission kirkastaminen

MIELENRAUHA – merkityksellisten asioiden oivaltaminen, turhasta luopuminen ja hyväksyntä

ONNELLISUUS – sydämen kuuntelu, kiitollisuus ja hetkessä eläminen

LÄSNÄOLOTAIDOT – hyväksyntä, mielenhallinta ja läsnäoloharjoitukset

INTUITIO – Intuition tunnistaminen ja hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa

TYÖELÄMÄTAIDOT – työelämätaidot, tiimitaidot, työssä viihtyminen ja työhyvinvointi

Valmennuksen hyödyt yksilölle

 • Itsetuntemus kehittyy
 • Minäkuva paranee
 • Omat arvot kirkastuvat
 • Tavoitteet selkiytyvät
 • Omat mahdollisuudet vahvistuvat
 • Menestystekijät selkiytyvät
 • Omat rajat vahvistuvat
 • Tunnetaidot kehittyvät
 • Toimintatavat selkiytyvät
 • Ihmissuhteet paranevat
 • Vuorovaikutus kehittyy
 • Luovuus lisääntyy
 • Elämän merkityksellisyys kasvaa
 • Elämän mielekkyys paranee
 • Mielenrauha lisääntyy
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi kehittyy

Valmennuksen hyödyt työyhteisölle

 • Ratkaisukeskeinen toimintatapa lisääntyy
 • Yksilö kyky kehittyä omaan potentiaaliinsa kasvaa
 • Yksilön menestysmahdollisuudet kirkastuvat
 • Sisäinen ohjautuvuus lisääntyy
 • Proaktiivisuus kasvaa
 • Tavoitteellinen toimintatapa kehittyy
 • Tunnetaidot paranevat
 • Vuorovaikutustaidot paranevat
 • Tiimityöskentelytaidot kehittyvät
 • Luovuus lisääntyy
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
 • Energiataso kasvaa
 • Työilmapiiri paranee
 • Tuottavuus lisääntyy

Lähde Valmentamo.