Kvanttikonstellaatio®

Onko sinulla ongelmia tai haasteita elämässä ja haluat korjata niiden juurisyitä?

Kvanttikonstellaatiolla® eheytettäviä teemoja voivat olla:

 • epämääräiset kehon oireet, kivut ja sairaudet
 • unettomuus, väsymys tai masennuksen oireet
 • pelko, häpeä, syyllisyys tai jokin muu ylisuuri tunne
 • ihmis- ja parisuhteiden haasteet
 • lasten- ja nuorten haasteet
 • työ, raha, ura, ammatti
 • jokin este, joka estää sinua menemästä eteenpäin elämässä

Ratkaisukeskeinen Kvanttikonstellaatio®menetelmä auttaa sinua eheyttämään niitä menneisyyden tapahtumia, alitajunnan ohjelmia ja uskomuksia jotka vielä vaikuttavat nykyhetkessä, myös ylisukupolvisesti tulevia.

Kysy lisää oheisella lomakkeella. Voit myös laittaa viestiä tai soittaa numeroon 045 2677000

  Insta (8)

  Lämpimästi tervetuloa kokemaan itse Kvanttikonstellaatio®menetelmän eheyttävä vaikutus❣️

  • Etäryhmät toimivat Zoomin välityksellä. Ryhmä koko on 4-6 hlö, kesto 2-3 h ja hinta 38 €.
  • Liveryhmiä on 1-2 kpl kuukausittain. Hinta on 55€ / hlö.
  • Uutuutena nyt ryhmiin TUTUSTUMINEN ilman omaa teemaa. Hinta on 25€.
  Ilmoittaudu ryhmiin oheisella lomakkeella tai viestillä 045-2677000.

   

  Mitä Kvanttikonstellaatio®pienryhmässä tapahtuu?

  Ryhmässä käsitellään jokaisen osallistujan omaa teemaa vuorotellen. Teema kerrotaan maksimissaan 1-3 lauseella tai sanalla. Yksikin sana tai lause voi riittää.

  • " En saa nukuttua" tai
  • " Syyllisyys" tai
  • " Minulla on epämääräisiä kipuja" tai
  • " Jokin asia hiertää isän, äidin, sisaren, puolison tai jonkin henkilön kanssa ja en ymmärrä miksi" tai
  • " Minulla ei ole töitä. En jaksa olla töissä. Uuvun muiden ihmisen seurassa. En saa omasta elämästä kiinni"

  Teemalle valitaan esittäjät: alkuun laitetaan aina teeman omistaja ja oire, este, henkilö tai se asia mitä halutaan konstelloida. 

  Esittäjät kuulostelevat oman kehon tuntemuksia ja alkavat liikkumaan hitaasti kentän haluamalla tavalla. Näistä liikkeistä alkaa muodostumaan tarina, se juurisyy, mikä on ongelmien ja haasteiden takana. Se tarina, mikä mitä ei ole aiemmin pystytty katsomaan ja haluaa nyt tulla nähdyksi.

  Eheytyminen tapahtuu syvässä läsnä olon tilassa, näkyväksi tulemisen ja eheyttävien lauseiden avulla. Työskentely on syvää ja se tehdään aina aikuisesta käsin. Eheytymiseen tarvitaan aikuinen, joka pystyy olemaan hyväksymisen, kunnioituksen, kiitollisuuden ja nöyryyden tilassa. Sekä tietoisena siitä, että me kaikki olemme jonkin suuremman palveluksessa.

  Kun olemme aikuisessa (TA), pystymme omien asioittemme ja kohtalomme kanssa.

  Tässä yhteydessä aikuisesta käsin työskentely tarkoittaa Transaktioalyysin (TA) "Aikuista", joka ottaa vastuuta ja pystyy omien asioiden kanssa ja sanoo kaikelle kyllä niin kuin se oli ja on.


  Alla vielä tarkempi kuvaus Kvanttikonstellaatio®ryhmästä:

  🍀    Hyvä koko pienryhmälle on 6 hlöä mutta 4-5 hlöä riittää.
  🍀   Kvanttikonstellaatio®-OHJAAJA vastaa ryhmän ohjaamisesta ja käsiteltävien teemojen läpiviennistä kokonaisuutena.
  🍀    TEEMA eli aihe voi olla esimerkiksi oire, sairaus, unettomuus, masennus, este, ylisuuri tunne, ihmissuhde, lasten vaikeudet, työ, raha tai jokin sellainen asia tai este joka toistuu ja et ymmärrä miksi.
  🍀    Osallistujista kukin vuorollaan on TEEMAN OMISTAJA eli hän kertoo oman aiheen lyhyesti (1-3 lausetta).    Teeman omistaja seuraa aihetta omalta paikalta ja sanoo ohjaajan antamia lauseita, läsnä ollen itselle ja teemalle.
  🍀    Muut osallistujat ovat joko esittäjiä tai seuraajia.
  🍀    Teeman ESITTÄJÄT valitaan tapauskohtaisesti esittämään teeman henkilöitä tai asioita. Ohjatusti esittäjät nousevat ylös ja alkavat seuraamaan oman kehon liikettä ja tuntemuksia.
  🍀    Ohjaaja seuraa esittäjien liikkeitä, kyselee tuntemuksia. Näiden pohjalta ohjaaja antaa lauseita teeman omistajalle, joka sanoo ne eteen päin esittäjille.
  🍀    Loput osallistujat ovat SEURAAJIA, he katsovat teeman käsittelyä omalta paikalta läsnä olevana ja kuulostellen omia tuntemuksia.
  🍀    Ohjaaja kertoo, milloin teeman käsittely päättyy ja ohjaa esittäjät takaisin istumaan.
  🍀    Ryhmässä on vaitiolovelvollisuus. Kunnioituksesta kaikkia kohtaan, muita osallistujia koskevat asiat jäävät ryhmän sisäiseksi. Omista teemoista ja kokemuksista voi puhua.
  🍀 Liike jatkuu ryhmän jälkeenkin, joten myös omien asioiden on hyvä antaa laskeutua, ja rauhassa miettiä, mitä jakaa muille ja mitä ei.

  TAUSTAA

  Konstellaatio menetelmän on kehittänyt saksalainen pappi Bert Anton Hellinger (1925-2019). Hän opiskeli filosofiaa, teologiaa ja pedagogiikkaa sekä työskenteli 16 vuoden ajan katolisen lähetys-yhteisön jäsenenä Zulujen parissa. Myöhemmin hän kouluttautui psykoanalyytikoksi ja opiskeli ryhmädynamiikkaa, primääriterapiaa ja transaktioanalyysiä sekä erilaisia hypnopterapeuttisiä menetelmiä. 

  Kvanttikonstellaatio® on Hellingerin viimeisin opettamansa konstellaatio menetelmä, mikä on kehittynyt maailmanlaajuisesti levinneen perhekonstellaation päälle. 

  Hellinger huomasi, että konstellaation kenttään tulee totuttujen lainalaisuuksien, kuten perinteisen systeemidynamiikan, lisäksi vielä jotain suurempaa. Hellinger tutki aihetta fenomenologisesti (kokemuksiin ja aistihavaintoihin perustuva tutkimus) oivaltaen liikkeen ilmaisevan syvempää, tiedostamattomalla tasolla olevaa sukumme jäsenen eheyttämätöntä tarinaa. Syntyessämme perimme oman sukumme DNA:n, jossa nämä tiedostot kulkevat ja vaikuttavat elämäämme sisäisenä ohjelmana. 

  Hän puhui sisäisestä liikkeestä, joka johdattaa meitä johonkin sellaiseen suuntaan joka saattaa loppuun sen, mikä on joskus jäänyt kesken. Hän nimesi tämän syvässä tietoisuuden tilassa tapahtuvaksi sielun liikkeeksi.