Huomatuksi tulemisen tarve

Apuna oivaltava coaching-menetelmä!

Erilaisissa ryhmätilanteissa varsinkin työympäristöissä on tärkeää, että kaikki tuovat oman äänensä kuuluviin. Jokaisella meillä on tarpeita ja ajatuksia, jotka oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää saada yhteiseen käyttöön. Olemme erilaisia ihmisiä, joten on hyvä etsiä myös erilaisia tapoja käsitellä asioita. On tietenkin muistettava, että asioiden esiin tuomisesta vastuu on aina yksittäisellä ihmisellä. Tänä päivänä tilanne on se, että asiaa helpottamiseksi on tuotettu erilaisia menetelmiä, joten miksipä niitä ei käytettäisi hyväksi.

Eilen pääsimme yhden työyhteisön kanssa harjoittelemaan yhtä tällaista tapaa, oivaltavaa coutsing –menetelmä. Tavoitteena oli löytää parin positiivisia asioita hänen arjestaan ja poimia sieltä voimaannuttavia hetkiä. Kuuntelija oli läsnä toista varten. Hän ei kommentoinut vastauksia vaan hyväksyi ne sellaisenaan kun kuuli. Lopuksi kuuntelija kertoi omin sanoin kuulemansa ja mikä parasta, kertoja kuuli näitä positiivisia ja voimaannuttavia asioita itsestään. Kuuntelija toimi kertojan peilinä! Parhaimmassa tapauksessa kertoja sai oivalluksia omasta elämästään ja vahvuuksistaan pelkästään kuulemalla toisen suusta sen, mitä itse oli juuri kertonut.

Menetelmän avulla vahvistetaan myös huomatuksi ja hyväksymiseksi tulemisen tarvetta ja sehän meillä kaikilla ihmisillä luonnostaan on! Menetelmä on heti käyttöön otettavissa arkeen, se vaatii vain vähän viitseliäisyttä ja itsehillintää J

Kysy, kuuntele, hillitse itsesi kommentoimasta ja kerro mitä positiivista kuulit!

Lumisin torstaitunnelmin, Virpi

Top